EXTRA SÜLYEN

   
Alkid esaslı, kaliteli bir antikorozif boyadır. Sentetik esaslı her türlü boyanın altına astar olarak tavsiye edilir. Gemilerin su altı kesimlerinde kullanılması tavsiye edilmez. Fırça veya kum raspası ile yüzey her türlü pas, kir, yağ ve diğer kalıntılardan Sa 2,5 standardına göre temizlenir. En az iki kat tavsiye edilir. İkinci kat tatbiki için 2 haftadan fazla beklenmemelidir. Yüksek randıman için Ekstra Sülyen üzerine sentetik bir son kat kullanılabilir.