MORAKOR

   
Morakor klor kauçuk esaslı hızlı kuruyan son kat boyadır. Renk kalıcılığı ve iklimsel kosullara karsı dayanımı oldukça iyi olup, örtme gücü yüksektir. Çelik, alüminyum ve ahsap yüzeylerde klor kauçuk ve epoksi sistemlerde son kat olarak kullanılır.