MORAPHEN HS

   
Çift komponentli poliamin kürlenmeli, yüksek katı miktarına sahip fenolik/novalak epoksi boyadır. Özellikle kimyasal direnci mükemmel olup korozyon direnci yüksektir. Ham petrol, kostik, yağ, beyaz akaryakıt ürünleri, alifatik/aromatik hidrokarbonlar ve ethanol içeren depolama tanklarında ve borularda, atık su ve kanalizasyon sistemlerinde, sıcak su tank ve boru hatlarında (95 °C’ye kadar) ve gemilerin sintine tanklarında kullanılabilir.